Digitale geluids bewerking

Digitale geluidsbewerking is het bewerken van digitaal geluid, waarvoor steeds vaker computers worden ingezet.
De term DSP (Digital Signal Processing) wordt hier ook vaak voor gebruikt.

 

 

 

Als geluid van een analoge geluidsbron, zoals een platenspeler of microfoon gedigitaliseerd is, is het mogelijk om die opname te bewerken op computer.
 Een mogelijke bewerking is bijvoorbeeld het verminderen van ruis en brom. Of het geluidsbestand kan worden opgeslagen in een kleiner bestand, door
 het bijvoorbeeld te comprimeren naar een. Mp3 bestand. De bewerkingen kunnen ook een effect toevoegen, zoals een echo.

 

Voor bewerkingen is allerhande apparatuur op de markt maar daarvoor gaan we geen reclame maken.

Enkele bewerkingen die mogelijk zijn zullen we nu hieronder even uitleggen aan het eind zal hier weer een tiental vragen over gesteld worden.
Dit zijn enkele bewerkingen:

-         Volume aanpassingen (constant, of fade-in of fade-out).

-         Frequentie wijzigen.

-         Equalizer.

-         Effecten als galm, echo, tremolo, chorus of flanger toevoegen.

-         Geluid in stukken knippen..

 

Volume aanpassingen

 

Volume is eigenlijk de makkelijkste van alle bewerkingen.

Stel je hebt een liedje dan kun je er voor kiezen het geluid continue even luid te laten klinken het is dan constant maar dit word vaak saai
gevonden en daarom zijn er ander technieken, twee voorbeelden.

-         De fade-in: Het langzaam vanuit stilte luider worden van muziek

-         De fade-out: Een manipulatie voor geluidsopnamen waarbij het geluid van het laatste deel van de opname geleidelijk
          verzwakt wordt tot absolute stilte.

Dit heeft hele praktische toepassingen bijvoorbeeld voor een dj die een mix wil maken en het ene liedje moet in het volgende overlopen.

 

 

Tekstvak: Figuur 2 Een volume meterFrequentie wijzigen

Het wijzigen is natuurlijk vanzelfsprekend van hoog naar laag en vice versa. Daarom leggen hieronder uit wat frequentie is.

Frequentie drukt uit hoe vaak iets gebeurt of voorkomt, binnen een bepaalde tijd.

Frequentie wordt meestal weergegeven in hertz Dit is het aantal gebeurtenissen per seconde.

Dit is vooral belangrijk bij golfverschijnselen, waarbij de frequentie het aantal golftoppen (of -dalen) per seconde uitdrukt.

Bijvoorbeeld: een geluidsgolf met een frequentie van 200 hertz herhaalt zichzelf 200 keer per seconde.

Ter vergelijking: een bus die 18 keer per uur langsrijdt, doet dat met een frequentie van 18 / (60 × 60 seconden) = 0,005 hertz.

 

De equalizer

 

Een equalizer (afgekort EQ, letterlijk gelijkmaker in het Engels.) of toonregelaar is een geluidstechnisch apparaat of een onderdeel ervan dat een of meerdere
frequentiegebieden (banden) van het signaal versterkt of verzwak. Zodat de balans tussen de banden, naar wens kan worden aangepast.
Als je bijvoorbeeld vind dat het geluid nogal schel is verlaag je de hoge tonen en omgekeerd kan natuurlijk ook.
Op vrijwel ieder apparaat dat geluidssignalen weergeeft of bewerkt is een equalizer te vinden.
Denk aan je radio maar ook op je mp3 speler of zelfs je computer.

Er zijn twee soorten equalizers: Grafische en Parametrische equalizers. Equalizers op consumenten apparatuur zijn eigenlijk altijd grafisch.

Parametrische equalizers zijn veel professioneler en daarbij heb je dus ook veel meer mogelijkheden.

 

 

 

 

 

 

Effecten toevoegen

 

Een andere bewerking is dat je effecten toe kan voegen dit is erg leuk voor huis, tuin en keuken gebruik.

Enkele effecten zullen nu even uitgelegd worden.

-         Galm

Galm is een geluidverschijnsel dat ontstaat bij het weerkaatsen van geluid.
In de muziek en in de geluidstechniek wordt veel gebruikgemaakt van kunstmatige galm, in het Engels reverb genoemd (to reverberate: weerkaatsen).
Hierbij wordt het galmpatroon van een ruimte veelal elektronisch gesimuleerd.

-         Digitale galm

Met de komst van microprocessors werden ook digitale galmsimulaties mogelijk. Door middel van wiskundige modellen worden ruimtes gesimuleerd. Het belangrijke voordeel is dat tal van eigenschappen hiervan kunnen worden veranderd. In de regel zorgt een complexer model voor een hogere klankkwaliteit.
Digitale galm kan ingebouwd zijn in hardware, maar ook in software.

-         Echo

Als weerkaatsing herhaaldelijk wordt waargenomen, nadat de geluidsbron al is gestopt, spreekt men van echo.

-         Tremolo

Tremolo (Italiaans voor trillend) is een manier van toonvorming die vooral op snaarinstrumenten wordt toegepast, door de snaar voortdurend snel achter elkaar aan te slaan of aan te strijken. Dit levert vaak een 'spannende' klank op.

-         Flanger

Een flanger is een geluidstechnisch effect waarbij aan het bronsignaal een korte echo wordt toegevoegd.

-         Chorus

Technisch gezien is een elektronische chorus identiek aan een flanger. Het verschil is dat bij een chorus vaak een hogere frequentie en een groter bereik van de laagfrequente oscillator wordt gebruikt. Dit resulteert in het Dopplereffect: wanneer de duur van de echo geleidelijk groter wordt, is de resulterende toonhoogte lager en vice versa.

 

Geluid knippen

 

Als laatste bewerking willen we iets uitleggen over geluid in stukken knippen, doormiddel van een praktijk opdrachtje. Om geluid in delen te splitsen zijn er heel veel programma’s de meeste hiervan werken met de ongecomprimeerde bestandsindeling .wav. Voor mp3 bestanden zijn er maar weinig programma’s 1 hiervan is Mp3DirectCut wat freeware is en heel gemakkelijk in gebruik. Hieronder zal ik een link plaatsen met daarin de het installatie bestand voor Mp3DirectCut en een geluidsbestand waar je een opdracht op moet gaan uitvoeren. Het geluidje staat in een zip bestand die je op je pc moet uit. De bedoeling is dat je een gedeelte uit het liedje gaat knippen. Als het programma is opgestart. Klik je in het menu bestand, de op openen open dan windows.mp3. Je zult zien dat er in het scherm pieken ontstaan. Dit is het liedje windows.mp3. Je kunt in het hoofdscherm delen van het bestand selecteren en dan verwijderen door op delete te drukken of op knippen te klikken. De opdracht is dat jullie een fragment uitkiezen en de rest eromheen weg knippen. Klik daarna op het menu bestand en klik op alles opslaan. Kies een nieuwe naam voor dit bestand. Lever dit bestand in bij je docent.. Succes.
Oefening voor Mp3DirectCut

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

De toets

 

Dit is de toets die bij digitale geluidsbewerking hoort. Je hebt allerhande soorten vragen. Open vragen, multiple choice, waar nietwaar en ook moet je soms een keuze maken uit een lijst met antwoorden.

1.     Geef aan welke van deze bewerkingen zijn genoemd. Noem minimaal 3. (4 punten)

a.     Volume aanpassingen

b.     Snelheidsaanpassingen

c.      Ruis verwijdering

d.     Tegenstrijdige snelheid

e.     Equalizer

f.       Frequentie

g.     Platenspeler aanpassingen

h.     Effecten

i.       fft bewerking

2.     Leg het begrip fade-out uit. Omcirkel het juiste antwoord. (1 punt)

a.     Het geleidelijk verzwakken van geluid.

b.     Vanuit stilte luider worden van geluid.

c.      Snelle versterkingen van het geluid.

d.     Het geluid overal even luid maken.

3.     Noem 2 soorten equalizers. (2 punten)

4.     Frequentie drukt uit hoe vaak iets gebeurt of voorkomt. (1 punt)

 Waar of niet waar?

5.     Equalizer staat in het engels letterlijk voor wat? (2 punten)

6.     Kies 1 van de uitgelegde effecten en leg het in eigen worden uit. (4 punten)

 

Cijfer = (behaalde punten /14 punten) * 9 + 1