Welkom op onze multimedia website.

Wij kregen de opdracht om een website te programmeren waarop lesstof staat over multimedia.
Deze website bevat 6 lessen. Elk met een ander lesonderwerp. al deze lesssjes samen hebben als doel jou een introductie te geven van de wereld van multimedia.
Elke les wordt afgesloten met een toets die je kunt maken en door je leraar of trainer kunt laten nakijken.
Deze toetsing kan op verschillende manieren afgenomenen worden.Het kan zijn dat je een klasieke toets moet maken. Maar het kan ook zijn dat je een samenvatiing moet schrijven.
Als je op al deze toetsonderdelen een voldoenden hebt gescoort mag je de eindtoet maken.Deze eindtoets wordt gegeven door je docent en moet voldoende afgesloten worden om dit vak te halen.
Neem de stof serieus met de opmars van het internet an ander nieuwe media wordt multimedia steeds belangrijker.Het is dus van belang dat je wat van multimedia afweet.
Wij wensen jullie veel succes met deze lestof en hopen dat jullie veel plezier beleven bij het ondekken van de wereld van multimedia

Wij brengen multimedia prikkelend en anders dan anders.